piatok 7. júla 2017

nedeľa 28. mája 2017

Čo s časom počas skúšky


Protokol z dozoru na skúške.

Veľa ľudí si myslí, že písať písomnú skúšku nie je ktovie čo. Ďalší tvrdia, že opravovať písomné skúšky je tiež menej príjemné než jesť zmrzlinu pod slnečníkom. V tejto kategórii však za najobmedzujúcejší považujem dozor počas písomky.

Najtypickejšie obmedzenia sú: žiadna elektronika (zvlášť nie v online móde), žiadne knihy, interakcia so študentmi obmedzená na vety zo scenára v tvare: "Ostáva vám ešte 5 minút." Určite veľmi dôležitý je zákaz jedenia a pitia. Počas školenia som sa neopovážil zisťovať, či môžem (mimo skúšok z geografie, literatúry, hudby a psychológie) spievať Od Prešova a hrať pritom na rapkáč.

Čo sa teda dá robiť?
  • Napísať kreatívne vyznanie
  • Zamyslieť sa nad novými prírastkami do kalendára
  • Konečne si premyslieť ako viesť pravidelný meeting po skúške
  • Vymyslieť štruktúru dotazníka alebo hodnotenia
  • Snívať o lete
  • Oddýchnuť si od svietiacej obrazovky
  • Písať matematický dôkaz vety, čo neviem dokázať od univerzity
  • Smoliť básničky
  • Vykonávať dozor 

nedeľa 9. apríla 2017

A most frustrated medic

The bout after the resumption: Anton Kohutovič (closer), Róbert Haršány.
There was a moment in yesterday's Bratislava Fecht III – a HEMA tournament – when the inauspicious made the strongest impression on me.

piatok 17. marca 2017

Runners' "D" adversaries

Pete Pfitzinger is very clear about those in his books: he write about drivers, Dobermans and dehydration. I cannot but agree, all three can make your run a much worse experience if you are unlucky or unprepared. Over my last run, I encountered additional Ds worth sharing.